پارت جو چیست ؟

تبلیغات در پارت جو

موتور جستجوی پارت جو جهت یاری رساندن به سازمان ها، شرکت ها، مهندسان، تکنسین ها، دانشجویان، علاقمندان به الکترونیک ، . . . و یافتن قطعه و ابزار مورد نیاز از فروشندگان و واردکنندگان قطعات و ادوات داخل کشور طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه تسهیل بررسی موجودی قطعات برق، الکترونیک، مخابرات . . . و همچنین ابزارهای الکترونیکی موجود در ایران را برای کاربر فراهم می کند. پارت جو موجودی فروشندگان را بررسی کرده و پس از انجام پردازش های لازم نتیجه را بصورت مجتمع و متمرکز به نمایش درخواهد آورد. با استفاده از این موتور جستجو علاوه بر صرفه جویی در زمان امکان انتخاب بهترین قیمت از بین فروشندگان برای شما فراهم می شود.


پارت جو منتظر نظرات شما خواهد بود